--> personal coaching

--> Systemisch werk als middel tot een nieuwe perspectief

Marlies Maas Geesteranus past desgewenst ook systemisch werk toe in het coachings- of outplacementtraject. Ieder mens is immers onderdeel van een systeem. Dat kan je familie zijn, je eigen gezin en/of het team/ de organisatie waarin je werkt.

In systemen beïnvloeden mensen elkaar, deels volgens universele, energetische wetten. Daarom is ‘opstellingwerk’ een effectieve methode om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. En om te laten zien welke beweging nodig is om onze autonomie weer te verkrijgen en/of verbinding te voelen. Marlies is bekwaam om dit ‘wonderlijke’ en zorgvuldige werk te verrichten.

Iedereen kan een vraag (of thema) inbrengen die voor hem of haar van belang is en/of gerelateerd is aan gezin, werk of organisatie. Een ‘loopbaanopstelling’ laat je bijvoorbeeld zien hoe jij je in wezen verhoudt tot je werk, je dilemma's, je wensen, je potentieel en je doelstellingen. Het is een veilige en snelle manier om je diep bewust te worden van wat er in je loopbaan en in je werk - op de achtergrond - meespeelt. En wat voor mogelijkheden er voorhanden zijn om je positie of loopbaan verder vorm te geven.

Je kunt ook andere (persoonlijke) thema’s aansnijden. Een voorbeeld kan zijn: ziekte, je belemmeringen, je doelen, faalangst of energieverlies. Ook een themaopstelling streeft naar een concrete oplossing van de vraag.
 
--> Meer weten? Lees dan hier enkele testimonials en neem contact op.


--> coaching in het werk
--> expeditie coaching
--> outplacement
--> trainingsacteur
--> opstellingen
--> info Marlies Maas Geesteranus
--> contact & links