--> personal coaching

--> Realistisch, inclusief zorgvuldige feedback.

Trainers maken in hun werk regelmatig gebruik van trainingsacteurs, ook wel 'gedragsleveranciers' genoemd. De acteur maakt het voor deelnemers mogelijk in een veilige èn realistische setting te leren omgaan met ‘moeilijk’ gedrag.

Marlies Maas Geesteranus wordt al jaren ingeschakeld als trainingsacteur. Door haar achtergrond als dramadocente kan zij zowel realistische rollen spelen, als zorgvuldige en constructieve feedback geven in trainingen over:
• persoonlijke effectiviteit
• communicatie- en gesprekstechnieken
• conflicthantering
• slecht nieuws-, beoordelings- en verzuimgesprekken
• onderhandelen
• omgaan met agressie en klant-resultaatgerichtheid.

Zij werkt samen/in opdracht van onder meer KPMG Integrity & Investigation Services, Garuda trainingen, Hogeschool Fontys, Organisatie adviesbureau de Beuk, Sparring Partners, Cap Gemini, RWS Hoogte 70, Dimens bureau voor arbeid en gezondheidspsychologie en C.D. Rippen.

--> Meer weten? Lees dan hier enkele testimonials en neem contact op.


--> coaching in het werk
--> expeditie coaching
--> outplacement
--> trainingsacteur
--> opstellingen
--> info Marlies Maas Geesteranus
--> contact & links