--> personal coaching

--> Coaching in het werk: iets voor u als werknemer/werkgever?

Door toenemende werkdruk en regelgeving raken steeds meer mensen overbelast. De sfeer op de afdeling is soms te snijden en het ziekteverzuim neemt toe. Bij een aantal werknemers dreigt zelfs burn-out.

Herkent u deze signalen als werkgever of als werknemer?
Denk dan eens aan coachen in het werk.

Werken met een ‘onafhankelijke’ coach betekent als werkgever investeren in uw personeel en in de gezondheid van het bedrijf. Probleemsituaties (gezondheid, conflict) worden al in een vroeg stadium bespreekbaar en hanteerbaar. Na een intakegesprek met de werknemer ontvangt u een omschrijving van de probleem- en doelstellingen, een indicatie van de duur van het traject en een bijbehorende offerte.

Maar ook als werknemer zelf kun je een stap zetten.

De huidige werkomstandigheden en je eigen mogelijkheden/ onmogelijkheden zijn het vertrekpunt. Hoe beleef je het werk? Wat zijn je sterke punten en hoe kun je die meer tot zijn recht laten komen? Waar liggen je valkuilen? Doel is om weer plezier in je werk te krijgen, prettig te communiceren en vruchtbaar samen te werken. Via nieuwe inzichten en een ander perspectief zit je al snel ‘beter’ in je vel.

--> Meer weten? Lees dan hier enkele testimonials en neem contact op.


--> coaching in het werk
--> expeditie coaching
--> outplacement
--> trainingsacteur
--> opstellingen
--> info Marlies Maas Geesteranus
--> contact & links